Traumatología
Dr. Juan Díaz Sepúlveda

La traumatologia estudia els traumatismes i les seves conseqüències. Els traumatòlegs estudien tot allò que pot incidir en el normal funcionament de l’aparell locomotor.

La nostra Clínica està acreditada, autoritzada i homologada per la Generalitat de Catalunya (D.G.R.S.) des de l’any 2001 adaptant-se a la normativa vigent dins el camp de la Sanitat.

CONTACTE

Copyright © 2018 - Centre Assistencial Sant Joan